UAE(United Arab Emirates) National Anthem Translation

Hello guys, Here I am going to writing the UAE(United Arab Emirates) National Anthem Translation. If anyone wants to read the UAE national anthem translation so he/she can find here easily. I hope you will like it.

 

images

 

Ishi Bilaadi Aashat-tihaadu imaaratina

Ishti Lishabin

Dinu hul islamu Hadhyu Ul Qura`anu

Hassantuk Bismillah Ya Watan

Biladi Biladi Biladi Biladi

Hamaki Elahu Shurooraz-zaman

Aqsamna an nabneya na’amal

naamal nukhlis naamal nukhlis

Mahma Eshna nukhlis nukhlis

daamal amaanu wa aashal alam ya imaaratina

Ramzul Aroobati Kulluna nafdeeqi

Biddima narweeki

Nafdeeka Bil arwah ya Watan

 

 

 

(Italian national anthem)

 

Add Comment